จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker พระราชทาน

0
114

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker พระราชทาน ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker พระราชทาน ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยงานราชการในพระองค์ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จากทั่วประเทศที่สมควรได้รับรางวัลSuper Biker

ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัล Super Biker จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทครอบครัวจักรยาน ได้แก่ นายสมชาย บัวชื่น นางสาวสุนิภา บัวชื่น นางสาวนฤมล บัวชื่นและนางสาวอรัญญา บัวชื่น ประเภทผู้มีอายุมากที่สุด ได้แก่ นายนิคม ฉบับตรง อายุ 78 ปี ประเภทผู้มีอายุน้อยที่สุด ได้แก่ เด็กชายปฐวี อุปมา อายุ 4 ปี และประเภทการตกแต่งจักรยานสวยงาม ได้แก่ นายธนวัฒน์ อุปมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here