จังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ (หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม

0
240

วันนี้ (9 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่พระอุโบสถ (หลังเก่า) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และพสกนิกร ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์เจิมใบพลูและถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระเถราจารย์ เมื่อถึงเวลา 10.00 น. พระเถราจารย์ดับเทียนชัย ขณะเดียวกัน พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำ พระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาครและมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวคาถาตักน้ำ จบแล้วตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโทปริมาณน้ำถึงคอคนโท แล้วปิดฝาให้สนิท ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 30 รูป ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กรวดน้ำ – รับพร และเมื่อถึงเวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์ หลวงทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดรับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้วกวัดแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้งแล้วส่งต่อให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในพระอุโบสถเวียนไปทางซ้ายจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้วพราหมณ์หลวงเบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการใช้แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณด้านหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับน้ำอภิเษกของจังหวัดสมุทรปราการจะเก็บรักษาไว้ภายในพระอุโบสถ(หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม ซึ่ง เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดโพธิ์ หรือ วัดนอก โดยอุโบสถ(หลังเก่า)วัดพิชัยสงคราม เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในพระราชพิธีสำคัญ ๆ โดยในวันที่ 10 เมษายน 2562 จังหวัดสมุทรปราการจะนำคนโทน้ำอภิเษกส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here