สงกรานต์น้องพี่ ประเพณีปีใหม่ไทย

0
295

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ขึ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.45 น. โดยมีนายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธาน ร่วมด้วย นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๓

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 11 ราย ได้แก่ 1.นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผู้อำนวยการสพป.สมุทรปราการ เขต 1 2.นายสุรชัย ศิริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 3.นางอุไร เรืองวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 4.นางสมถวิล รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 5. นายพงษ์ระวี มูลภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 6.นายธนาภณ กลยนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา 7. นางสาวดาวัลย์ ชูไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 8.นายนภดล อารมณ์สุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 9.นายสุรพงษ์ กลิ่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 10.นางสาวอุษณีย์ จำเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง และ11.นางสาวเปรมอนันต์ เต่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเป็นกันเอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here