รดน้ำขอพรประธานชมรมชาวสมุทรปราการ เทศกาลสงกรานต์ 62

0
118

ชมรมชาวสมุทรปราการ ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร พลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 และร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ที่บ้านเลขที่ 99/131 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมาชิกชมรมชาวสมุทรปราการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร พลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 และร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทยโดยมีสมาชิกชมรมชาวสมุทรปราการ, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ให้ความเคารพนับถือต่อพลเอกบุญเกิด วาดวารี ร่วมรดน้ำขอพรเป็นจำนวนมาก

โดยบรรยากาศของการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเริ่มตั้งแต่ สมาชิกชมรมชาวสมุทรปราการ นำดอกไม้ และพวงมาลัย มามอบให้แก่พลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการหลังจากนั้นได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรแก่ประธานที่ปรึกษาชมรมชาวสมุทรปราการ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และหน้าที่การงานทั้งนี้การจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร พลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการเป็นการจัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม และยังเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตลอดจนเป็นการขอขมาลาโทษ หากมีการกระทำที่ล่วงเกิน ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

สำหรับประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทย ที่ควรค่าแก่การรักษา สืบทอด ให้คงอยู่คู่ชาวไทยสืบไป โดยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ หรือ การรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวไทย และถือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ที่เคารพนับถือซึ่งกันและกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here