เอื้ออาทรเทพารักษ์ 3(คลองขุด) จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

0
215

คณะกรรมการนิติบุคคลเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3(คลองขุด) ร่วมกับผู้พักอาศัยภายในชุมชน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นปีใหม่ไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ลานสนามกีฬาด้านหน้าอาคาร 62 บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3(คลองขุด) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3(คลองขุด) นำโดยนางสาวศุภากาญจน์ พลมั่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 20 ตำบลบางพลีใหญ่ ประธานคณะกรรมการนิติบุคคล 2 ได้ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในชุมชน โดยบรรยากาศภายในงานได้มี นางเจียม รุ่งเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาววีร์สุดา รุ่งเรือง กำนันตำบลบางพลีใหญ่ และพันตำรวจเอกกรวัฒน์ หันประดิษฐ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3(คลองขุด) และผู้พักอาศัยภายในชุมชน ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระขอพรผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ ทางชุมชนเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3(คลองขุด) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งได้ถือปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมที่ดีและเป็นกิจกรรมที่ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุ ลูกหลาน เยาวชนในชุมชน ได้มาร่วมกันทำกิจกรรม ได้พบปะ พูดคุย สร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here