จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0
297

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัด ตามกำหนดการดังนี้

1.วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ที่มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ออกรับบิณฑบาต
เวลา 09.00 น.-12.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จนเสร็จพิธี
จากนั้น เวลา 13.30 น.- 17.30 น. จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ที่วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ การแต่งกาย จิตอาสาแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

2.วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ จากนั้น เวลา 16.00 น.- 22.00 น. ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รับชมการถ่ายทอดสด เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค การแต่งกาย จิตอาสาแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

3.วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 – 17.50 น.พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพร้อมกระบี่และถุงมือ จิตอาสาแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here