โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดกิจกรรม “หนูเป็นเด็กไทย”

0
482

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบไทยให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนประภามนตรี 2 ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนประภามนตรี 2 นำโดยนายเจต และ ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้บริหารโรงเรียนในเครือประภามนตรี จัดกิจกรรม “หนูเป็นเด็กไทย” โดยมีคุณครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ร่วมใส่ชุดไทยหรือชุดผ้าไทย เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรม “หนูเป็นเด็กไทย” ที่โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และรู้จักกับประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ การละเล่นของเด็กไทย ขนมไทย รวมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยไว้ ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งบรรยากาศในการจัดกิจกรรม “หนูเป็นเด็กไทย” มีกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้ขนมไทยชนิดต่างๆ โดยให้เด็กๆ ได้ใส่ชุดไทย หรือชุดเสื้อผ้าไทย มาร่วมกิจกรรม และนำขนมไทยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชื่อของขนมแต่ละชนิด และร่วมรับประทานขนมไทย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการเรียนรู้การละเล่นไทย 7 ฐานกิจกรรม คือ ฐานที่ 1 มารยาทไทย, ฐานที่ 2 การละเล่นไทย “รีรีข้าวสาร”, ฐานที่ 3 การละเล่น “ขี่ม้าก้านกล้วย”, ฐานที่ 4 การละเล่น “เดินกะลา”, ฐานที่ 5 การละเล่น “ทอยเส้น”, ฐานที่ 6 การละเล่นไทย “มอญซ่อนผ้า” และฐานที่ 7 I Love Thailand ซึ่งฐานกิจกรรมการเรียนรู้การละเล่นไทย ทั้ง 7 ฐานกิจกรรม สร้างความสนุกสนาน และความเพลิดเพลินให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here