ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

0
101

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมการแก้ไขปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทภายในจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่13พ.ค.62เวลา15:00น.ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมการแก้ไขปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทภายในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพันตำรวจเอกพัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม และเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวแทนจากทุกสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมเพื่อการแก้ไขปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทภายในจังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากทุกสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาต่างสถาบันจนส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป โดยวาระในการประชุมได้มีการชี้แจงแนวทางการป้องกันเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ และการร่วมกันเสนอแนะ และร่วมกำหนดแนวทางการป้องกันการทะเลาะวิวาท รวมทั้งสรุปแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันเหตุอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

นอกจากนั้น จะได้ขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาและผู้ปกครอง ถึง มาตรการขั้นเด็ดขาด สำหรับการลงโทษนักเรียน ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามในที่ประชุมยังได้มีการเสนอแนะ แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก อาทิ การส่งเสริมด้านการกีฬา และการจัดสถานที่ให้กับเด็กได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถ เพื่อให้เด็กได้หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งยังจะเป็นช่องทางในการลดปัญหาความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here