จังหวัดสมุทรปราการประชุมเตรียมความพร้อมจัดมหรสพสมโภช

0
143

จังหวัดสมุทรปราการประชุมเตรียมความพร้อมจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานมหรสพสมโภชในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแสดงโขนและการแสดงอื่นๆ ที่หลากหลาย นั้น

จังหวัดสมุทรปราการได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดสถานที่จัดงาน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งการแสดงฯ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 21.00 น. โดยจะมีพิธีเปิดการแสดงมหรสพสมโภช ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น.- 21.00 น. มีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมขบวนถวายราชสักการะจาก 6 อำเภอ และการแสดงชุดต่าง ๆ
นอกจากนี้ในแต่ละวันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากอำเภอต่าง ๆ ดังนี้
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก อำเภอบางพลี
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก อำเภอพระสมุทรเจดีย์
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากอำเภอบางบ่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากอำเภอพระประแดง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากอำเภอบางเสาธง
และ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here