ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการตลาดนัดแรงงาน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคมนี้

0
173

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดตลาดนัดแรงงานเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ มีโอกาสสมัครงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานกว่า 30 บริษัท รับสมัครกว่า 2,000 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม นี้

เมื่อวันที่ 22. พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. พ.ต.กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 หรือ Suvarnabhumi Airport Job fair 2019 พร้อมด้วยผู้บริหาร ทสภ. ผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ และบริษัทผู้ประกอบการเข้าร่วม
ในพิธี โดยโครงการฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 6 อาคารจอดรถ 3 ทสภ. (ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ ทสภ.)

พ.ต.กมล กล่าวภายหลังเปิดโครงการฯว่า โครงการตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ. ครั้งที่ 7 หรือ Suvarnabhumi Airport Job fair 2019 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในชุมชนโดยรอบ ทสภ. ทั้งในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีโอกาสสมัครงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายใน ทสภ. ซึ่งในปีนี้ ทสภ. ได้เชิญบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัท อาทิ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่น จำกัด บริษัท ทองหล่อคาร์เซลส์ จำกัด ฯลฯ มาออกบูธรับสมัครงาน โดยเปิดรับตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับประถมจนถึงปริญญาโท ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น พนักงานบริการภาคพื้น พนักงานขนถ่ายและคัดแยกสัมภาระ พนักงานบัญชี พนักงานระบบสารสนเทศ ช่างเทคนิค พนักงานธุรการ เป็นต้น รวมแล้วกว่า 2,000 อัตรา โดยในปีนี้ได้มีการจัดงานภายใต้แนวคิด “ONE STOP JOB FAIR งานเดียวได้ทั้งงานและอาชีพเสริม” ซึ่งนอกจากจะมีการออกบูธรับสมัครงานแล้ว ในปีนี้ ทสภ. ยังได้เพิ่มกิจกรรมพิเศษ มีการเปิดสอนการทำขนมอบ หลักสูตรการเรียนทำสบู่ เพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมในการหารายได้ รวมทั้งมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษการปรับฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงาน 12 ราศี ภายในงานด้วย

พ.ต.กมล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ทอท. มีนโยบายดำเนินธุรกิจ
และการจัดการท่าอากาศยาน ควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทสภ. ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. จึงได้จัดทำโครงการ ที่มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มจัดโครงการตลาดนัดแรงงานขึ้นตั้งแต่ปี 2556 และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นระยะเวลา 7 ปี ทำให้เกิดโอกาสในการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บริษัท
ในท่าอากาศยานมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและ
มีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทที่อยู่ภายใน ทสภ. ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยที่ผ่านมามีผู้ที่ได้ทำงานกับบริษัทผู้ประกอบกิจการภายใน ทสภ. ในตำแหน่งต่างๆ ไปแล้วกว่า 2,600 อัตรา

ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการในปีนี้จะประสบความสำเร็จเหมือนเช่นเคย สามารถ
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนพัฒนาให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ ทสภ. ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9084 และ 0 2132 9080

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here