“เศรษฐกิจสะพัด ท่องเที่ยวด้วยถุงเงินประชารัฐ รับง่าย จ่ายไว”

0
106

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “เศรษฐกิจสะพัด ท่องเที่ยวด้วยถุงเงินประชารัฐ รับง่าย จ่ายไว” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว นวัตวิถี สร้างโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้จ่ายกับร้านค้าที่รับชำระเงิน ด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ”

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่ลานกิจกรรมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “เศรษฐกิจสะพัด ท่องเที่ยวด้วยถุงเงินประชารัฐ รับง่าย จ่ายไว” โดยมีนางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ รวมถึงนายนิติรุจน์ จิรสนองสิทธิ์ คลังจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ พร้อมด้วยนางวาสน บรรลุผล คลังเขต 2 และ ผู้บริหารประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมโครงการ

สำหรับการจัดกิจกรรม “เศรษฐกิจสะพัด ท่องเที่ยวด้วยถุงเงินประชารัฐ รับง่าย จ่ายไว” เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านวัฒนธรรม แก้ไขปัญหาสังคม การส่งเสริมอาชีพ รายได้ของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้จ่ายกับร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ และเพิ่มความสะดวกในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้รับความร่วมมือจากแม่ค้าและ ผู้ประกอบการที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นจำนวนมาก ที่ได้ร่วมกันลงทะเบียนสมัครแอปพลิเคชัน ดังกล่าว และ ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ชำระเงินค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “เศรษฐกิจสะพัด ท่องเที่ยวด้วยถุงเงินประชารัฐ รับง่าย จ่ายไว”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here