บจธ.แจงจัดสรรที่ดิน พร้อมเร่งดำเนินการ

0
118

กรณีชาวบ้านในต.รังกาใหญ่อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกิน
โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์กรมหาชน) หรือ บจธ. เป็นผู้ดำเนินการเกิดความล่าช้านั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผอ.บจธ. กล่าวว่า บจธ.เป็นองค์การเพื่อช่วยเกษตรกรลดความเลื่อมล้ำของการถือครองที่ดิน กระจายการถือครองที่ดิน และเน้นเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่มีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนเรื่องการบริการจัดการที่ดินในต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีเนื้อที่กว่า 200 ไร่ เกิดความล่าช้านั้น เรื่องดังกล่าวชาวบ้านยื่นเรื่องมาตั้งแต่ปี 2560

ซึ่งตนเข้ามารับตำแหน่งในเดือนส.ค.61 คณะผู้บริหารได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด นายขจรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ช่วงเดือนต.ค. 61 คณะผู้บริหารลงพื้นที่ไปพบผวจ.นครราชสีมา พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกิน ตามหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ประกอบด้วย

1.ชาวบ้านต้องตั้งสหกรณ์ในชุมชน หรือรวมตัวในรูปของวิสาหกิจชุมชนก่อน เพื่อยืนยันว่าหากให้ บจธ.จัดสรรที่ดินให้สามารถผ่อนชำระเป็นไปตามกำหนด

2.รายชื่อของสมาชิกต้องชัดเจน และตรวจสอบได้

3.ต้องมีแผนการผลิตและแผนการตลาด เพื่อให่มั่นใจว่าเมื่อจัดหาที่ดินให้แล้ว เกษตรกรจะสามารถอยู่ลอดได้อย่างยั่งยืน และ

4.การถือครองที่ดินของชาวบ้านจัดสรรแบ่งแปลงต้องชัดเจนเมื่อดำเนินการเสร็จ เจ้าหน้าที่จะมีขั้นตอนการไปตรวจสอบในพื้นที่ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลา 2 เดือน

หลักจากนั้นจะทำการรังวัดที่ดิน ตรวจรับที่ดินและโอนสิทธิ์ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน รวมทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน จากข้อตกลงเมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา ทางบจธ.แจ้งรายละเอียดให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ทราบแล้ว คาดการว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือน ก.ค. หากทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน “ปัญหาเรื่องที่ดินของชาวบ้าน บจธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ติดขัดเรื่องของสมาชิกในกลุ่มจากเดิม 47 ราย แล้วมาเพิ่มเป็น 63 ราย เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลในส่วนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต้องใช้เวลาและความร่วมมือกับทุกฝ่าย ดังนั้น บจธ.จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ชาวบ้านได้มีที่ดินทำกินให้เร็วที่สุด” นายขจรศักดิ์กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here