แข่งขันว่ายน้ำ “ASSUMPTION SAMUTPRAKARN Swimming Championship”

0
98

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “ASSUMPTION SAMUTPRAKARN Swimming Championship” ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครบ 40 ปี

ที่สระว่ายน้ำ อาคารศักดานุสรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “ASSUMPTION SAMUTPRAKARN Swimming Championship” ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครบ 40 ปี โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และนายภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในฐานะคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานการจัดแข่งขัน ครั้งนี้ พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ศิริธนศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ, ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, นายพีระวัฒน์ มงคลศิลป์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งคณะครู นักกีฬา และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฯ

สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำ “ASSUMPTION SAMUTPRAKARN Swimming Championship” ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันคือ 1. เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ครบ 40 ปี// 2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนากีฬาว่ายน้ำสู่ความเป็นเลิศ อันจะแรงกระตุ้นในการต่อต้านและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด และ 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งการจัดการแข่งขันว่ายน้ำฯ ในครั้งนี้ มีสโมสรชั้นนำส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 64 สโมสร อาทิเช่น สโมสรไทยคริสเตียน, อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ, อัสสัมชัญระยอง ,เยาวชนราชนาวี และอัสสัมชัญสมุทรปราการ รวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 623 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here