จังหวัดสมุทรปราการเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (World Skills Thailand)

0
135

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (World Skills Thailand) เพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาหรือที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ ไปเป็นตัวแทนในระดับภาค เพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในปี 2563 ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ประชาชน เยาวชน นักศึกษาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มั่นใจว่าการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เยาวชนและแรงงานไทย มีความพร้อมสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก สร้างโอกาสการที่งานทำ เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับสถานประกอบกิจการต่อไป

ด้าน นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ กล่าวรายงานว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค จำนวน 25 สาขาอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา หรือที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ ไปเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในปี 2563 ซึ่งเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here