จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

0
122

จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 4. ก.ค.62. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติคล้ายวันประสูติ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง กล่าวต้อนรับ มีนายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง กล่าวรายงานความเป็นมาของเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักเรียนและประชาชน ร่วมชมนิทรรศการและนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนและทำหมันเป็นจำนวนมาก

นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานว่า จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองลัดหลวง กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์กลุ่มเสี่ยงการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายที่เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโดย องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข—แมวจรจัดตามที่สาธารณะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here