ทรงวิทยาแบริ่ง จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย

0
175

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนทรงวิทยาแบริ่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยแห่เทียนจำนำพรรษาไปประกอบพิธี ณ วัดผ่องพลอย มีนักเรียนแต่งกายชุดไทยเพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย อนุรักษ์ประเพณีไทยอันดีงาม และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 16-17 ก.ค. ที่จะมาถึงนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here