“ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”

0
77

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทรงวิทยา ได้เข้าร่วมลงทะเบียนสมัครในโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here