นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

0
322

และ นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมพระเทพโมลี ชั้น 4 โรงพยาบาลสมุทรปราการ นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะเยี่ยมชมจาก เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยแพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ, นายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และแพทย์หญิงสมรักษ์ วงศ์สังข์ นายแพทย์เชี่ยวชาญเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม ร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ บทบาทโรงพยาบาลแม่ข่าย ปัญหาอุปสรรคที่พบและแนวทางแก้ไข รวมถึงความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
โดยหลังรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ แล้ว นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ “เล่านิทาน อ่านคำกลอน สอนนับเลข” สำหรับเด็กปฐมวัย จากนั้นคณะเยี่ยมชมฯ ได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลสมุทรปราการ และการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ณ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here