สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ (แห่งประเทศไทย)

0
63

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ (แห่งประเทศไทย) จังหวัดสมุทรปราการ ทำบุญครบรอบก่อตั้ง 16 ปี มอบเงิน ข้าวสาร ของใช้ต่างๆ ให้กับหมู่บ้านเด็ก โสสะ บางปู สมุทรปราการ

ที่หมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู สมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ (แห่งประเทศไทย) จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางชณิกา เทศดนตรี นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ (แห่งประเทศไทย) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ (แห่งประเทศไทย) จังหวัดสมุทรปราการ ในนามของนายกก่อตั้ง ท่านไพลิน ภัยลี้ ร่วมมอบ เงิน ข้าวสาร และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู สมุทรปราการ ในเครือของมูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบก่อตั้งสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ (แห่งประเทศไทย) จังหวัดสมุทรปราการ ครบ 16 ปี โดยมี นายกิตติธัช รุ่งกลั่น ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมบ้านภายในหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู

นางชณิกา เทศดนตรี นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ (แห่งประเทศไทย) จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในโอกาสที่ครบรอบ 16 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ ซึ่งทางสมาคมฯ ทางสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ (แห่งประเทศไทย) จังหวัดสมุทรปราการ ในนามของนายกก่อตั้ง ท่านไพลิน ภัยลี้ ได้นำข้าวสาร สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมทั้งเงินสดที่ได้รับบริจาคมาจากคณะกรรมการ และสมาชิกของสมาคมฯ มามอบให้กับหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู เพื่อให้ได้นำสิ่งของ เครื่องใช้ รวมทั้งเงินสด ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่เด็กๆ และสนับสนุนกิจกรรมภายในหมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู สมุทรปราการ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here