คอนเสิร์ตการกุศล แม่ของแผ่นดิน

0
63

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 62 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม จัดคอนเสิร์ตการกุศล เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราขินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจากศิลปิน อาทิ นคร ถนอมทรัพย์ (ศิลปินแห่งชาติ) วินัย พันธุรักษ์ น้ำตาล น้ำเพชร ดร.กัญญา ประยูรพัฒน์ สุปราณี ศรีอุบล ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว อ้อม หัสพงศ์ ศรีสุภางค์ อินทรไกร อารยา ทองเต็ม ณัฐมนต์ บรรจงศิลปะ สาคร โอภิรากร ดร.ธนากร ปุสสวงศ์ ดารารัตน์ จงศิริ จุรีย์ กลั่นกรอง สุพร เกียรติยศเจริญ สุรัตน์ดา วิโรจน์จินดาพันธ์ วรรณา พรรครักษ์ และนัด นาครินทร์ ขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะด้วยบทเพลงอันทรงคุณค่าจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งนายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ดร.ศิริภัสสร ผู้พิพากษาสมทบฯ อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here