กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

0
54

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนที่อาศัยภายในชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ที่โดมเอนกประสงค์วัดบางโปรง ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนที่อาศัยภายในชุมชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยมีนายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ วิศวกร ระดับ 11 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงไฟฟ้าพระนครใต้มาร่วมพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำ และให้บริการกับประชาชนที่เดินทางมาตรวจสุขภาพกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้

นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ วิศวกร ระดับ 11 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าวว่า ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนที่อาศัยในตำบลบางโปรง และชุนชนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งให้บริการตรวจสุขภาพ และการดูแลรักษาพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากดำเนินการจุดเตาทดสอบระบบ (First Fire) โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 เครื่องที่ 2 ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและกลิ่น จึงอยากติดตามดูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน รวมถึงยังเป็นการดูแลและตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับประชาชน ซึ่งมีประชาชนที่เดินทางมารับการตรวจสุขภาพกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในช่วงเช้าของวันนี้ จำนวนกว่า 100 คน คาดว่าในวันที่ 11 สิงหาคม นี้ จะมีผู้ที่เดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากกว่าวันนี้ เนื่องจากเป็นวันหยุด ซึ่งทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ยินดีรับใช้ และยินดีให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทุกท่านที่เดินทางมารับบริการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here