โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ปี 62

0
170

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดพิธีถวายพระพร 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” ปี 2562 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ต.บางปู อ.เมือง จ. สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร. บุญจักรวาล  รอดบำเรอ ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ร่วมกับ นายวิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ”โดยมีพันเอกประเทือง แก้วทุย รองผอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีพร้อมนำกล่าวอศิรวาทถวายราชสดุดี ถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงถวายสดุดีพระแม่ไทยพร้อมการแสดงชุดรำถวายพระพร โดยมีผู้ร่วมพิธีอาทิ พันเอกสัมฤทธิ์ มุ่งพันกลาง ฝ่ายงานการข่าวมวลชนสัมพันธ์ รมน. สมุทรปราการ นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต นายคเณศ กมลพันธ์ กศจ.สมุทรปราการและดร.อนันต์ งามสะอาด ผอ.วิทยาลัยเทคโลโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)สมุทรปราการ ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอเมือง อำเภอบางเสาธง อำเภอบางบ่อ พร้อมคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมพิธีจำนวนมาก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here