โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมกับโรงเรียนวัดสุขกรจัดกิจกรรม-เลี้ยงอาหาร

0
347

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับโรงเรียนวัดสุขกร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยนางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และพี่ ๆ 30 คน จากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกล่างวันให้กับนักเรียนจำนวน 400 คน ร่วมกันเตรียมอาหารให้กับน้อง ๆ ณ โรงอาหารโรงเรียนวัดสุขกร สำหรับอาหารที่จัดให้เป็นที่ชื่นชอบ เช่น ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส ข้าวเหนียวไก่ทอด ไอศกรีม น้ำหวาน และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมนำชมนิทรรศการฐานการเรียนรู้บูรณาการ สร้างความรู้ใหม่ ๆ ความรักความสามัคคี พร้อมสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน โรงเรียนและชุมชน เด็ก ๆ ซึมซับความมีน้ำใจ การแบ่งปันช่วยเหลือ ทำให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here