สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

0
344

จัดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมทองนิรมลโรงเรียนสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม และนายวิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายโกวิท ผกามาศวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสภาวัฒนธรรมอำเภอต่างๆ ทั้ง 6 อำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม
โดยก่อนเริ่มการประชุมฯ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ สภาวัฒนธรรมแต่ละอำเภอ และสภาวัฒนธรรมของแต่ละตำบลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากนั้นนายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการมอบนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ รวมทั้งนายวิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเสนอการขับเคลื่อนงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดได้แก่ การจัดวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี พ.ศ. 2561 , ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีสภาวัฒนธรรมจังหวัด, การเปลี่ยนลายมือชื่อผู้เบิกจ่ายบัญชี สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ, การทำรายรับ-รายจ่าย ของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ, การทำปฏิทินทางวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ, และการทำรายงานประจำปีของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here