จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ”ครั้ง ที่ 3 ปี 2562

0
295

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ “ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ” ครั้งที่ 3 โดยมีแนวทาง พิจารณาครูในพื้นที่ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูประการต่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3/2562 เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีพิจารณาคัดเลือก จัดตั้งทีมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้เกิดความโปร่งใสในการคัดเลือก โดยกำหนดแผนสรรหาและคัดเลือกในเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561นี้ จากนั้นจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางต่อไป

โดย ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ กล่าวว่า “ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 และเพื่อตระหนักถึงพระกรณียกิจในช่วง 3 ทศวรรษ ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเชียน 11 ประประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ บรูไน และติมอร์ เลสเต ประเทศละ 1 รางวัล

โดยในปี 2558 เป็นปีแรกที่ทั้ง 11 ประเทศ เริ่มดำเนินการคัดเลือกครูพร้อมกัน เพื่อเข้ารับรางวัลครั้งแรก และดำเนินการคัดเลือกครูทุก 2 ปี ครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 3 จะมีการคัดเลือก ในปี 2562

ทั้งนี้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะเสนอกรอบแนวคิด
ส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและกลไก ให้ขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละประเทศ แต่ผู้ที่เข้ารับเสนอชื่อจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษา เป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี ไม่ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นหลัก

ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ กล่าวว่า คัดเลือกได้ 3 คน ตามสัดส่วน ทั่วประเทศรวมจำนวน159 คน จากนั้นส่งให้คณะกรรมการส่วนกลางคัดเลือกให้เหลือไม่เกิน 20 คนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานดังนี้ 1. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วยเหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติเกียรติบัตรและ เงินจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ 2. รางวัลคุณากรจำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วยเหรียญเงิน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร 3, รางวัลครูยิ่งคุณจำนวน 17 รางวัล ประกอบด้วย เหรียญทองแดง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร 4, รางวัลครูขวัญศิษย์ ประกอบด้วยเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจะมอบให้กับครู ผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการส่วนกลาง

ทั้งนี้จึงขอเชิญสถาบันการศึกษา ลูกศิษย์ มูลนิธิ และองค์กร ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสรรหาและเสนอชื่อครู ผู้สมควรได้รับราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเป็นที่เชิดชูเกียรติ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โทร 0 – 2130 5965 ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ กล่าวในที่สุด.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here