สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1สมุทรปราการ

0
387

ฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมให้กำลังใจประชาชนที่มาฝึกทักษะอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมขอให้ตั้งใจฝึกฝน และรวมตัวเป็นกลุ่มช่วยกันหาตลาดจะได้ประกอบเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคต ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นการทำขนมปังมะพร้าว ขนมเบเกอรี่ โดยมี ดร.อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ แก่ผู้มาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 24 คน อบรมรุ่นละ 3 วัน โดยวันแรก จะเป็นการอบรมให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ ความรู้เรื่องการชั่ง ตวง วัด โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผอ.กลุ่มการงานเป็นผู้ดูแลการฝึกอบรมทั้งหมด
นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการกล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ รับผิดชอบโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ในส่วนที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการรับผิดชอบ จำนวน 3,700 คน อบรมจำนวน ทั้งสิ้น 164 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ประมาณ 25 คนต่อ1 รุ่น โดยสถาบัน ฯ จะออกค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ทั้งหมด และมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 180 บาท รวม 3 วัน เป็นเงิน 540 บาทต่อคน พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ด้วย
ทางด้าน นางคำจันทร์ คุ้มทรัพย์ อายุ 51 ปี จากอำเภอบางบ่อ กล่าวว่าดีใจได้มาอบรม ได้ความรู้มากและจะกลับไปทำขายที่บ้าน ส่วนนางสาวชรินทร์ แยมสบาย อายุ 57 ปี จาก อำเภอบางเสาธง บอกว่า ทำไม่ยากเลย อยากเรียนทำหลาย ๆ อย่าง จะได้ไปทำขายแถว ๆ บ้าน และหวังว่าจะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย ขอขอบคุณที่รัฐบาลมีโครงการช่วยประชาชนที่มีรายได้น้อย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here