โบว์ลิ่งสัมพันธ์ “วันรพี”

0
355

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่ BlLU-ORHYTHM@BLOW ศูนย์การค้าเมกกะบางนา จัดให้มีการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเชื่อมความสามัคคี “วันรพี” พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีนางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ เป็นประธานเปิดงาน นางศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ผู้พิพากษาสมทบ กล่าวรายงาน และท่านธัญ บุญญะตุลานนท์ เลขาศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ตัดริบบิ้นพร้อมโยนโบว์ลิ่งเปิดการแข่งขัน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมของศาลในจังหวัดสมุทรปราการ นำรายได้เป็นทุนการศึกษาของบุตรข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ชนะการแข่งขันมีรางวัลประเภททีม 3 รางวัล รางวัลประเภทบุคคล 5 รางวัล โดยมีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้ประนีประนอม ประจำศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้ประนีประนอมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ให้การสนับสนุนในครั้งนี้
สำหรับความเป็นมาในการจัดการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศลเชื่อมความสามัคคี “วันรพี” พระบิดาแห่งกฎหมายไทยครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here