จ.สมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสา

0
282

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสา รักษ์คุ้งบางกระเจ้า “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม2561
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา รักษ์คุ้งบางกระเจ้า “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ 6 ตำบลของคุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันทำความดีด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลงและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่สมบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here