สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1

0
241

สมุทรปราการ ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 18 ชั่วโมง หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 จำนวน 24 คน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผลและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ประสานและดำเนินการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here