เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดโครงการประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

0
251

“งดดื่มเหล้าสุราแห่งชาติ ปลูกต้นร่วงผึ้ง ทำดีถวายในหลวง”
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ จัดโครงการประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 และกิจกรรม “งดดื่มเหล้าสุราแห่งชาติ ปลูกต้นร่วงผึ้ง ทำดีถวายในหลวง” โดยมี นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหมุ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และมีนางพรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายต่อศักดิ์ อัศวเหตุ รองประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ กลุ่มผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน ในสักกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ และพ่อค้า ประชาชน ชาวชุมชนตำบลปากน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก
โดยประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษากระทำสืบต่อกันมาตั้งแต่พุทธกาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และถือเป็นโอกาสอันดี ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้บำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัดทำบุญ ใส่บาตรและฟังพระธรรมเทศนา สมควรที่จะอนุรักษ์และถือปฏิบัติ เพื่อสืบทอดให้อนุชนรุ่นหลังต่อไป ดังนั้น เทศบาลนครสมุทรปราการ จึงได้จัดโครงการประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือ 2. เพื่อสร้างความตระหนักในการสืบทอดลินุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้กับเด็กเล็ก นักเรียนและประชาชนในชุมชน 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชน และประชาชน ในการเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา โดยบรรยากาศภายในงาน ได้มีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมลงทะเบียนปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561” ทั้งนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์ ต้นรวงผึ้ง จากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหมุ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2,300 ต้น มอบให้แก่สถานศึกษา และผู้นำชุมชน นำไปปลูกเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์ป่า” ประจำปี 2561 ซึ่งต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำพระองค์ เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมรสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี เมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here