ม.ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการทำMOU โรงเรียนมัธยมฯเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาท้องถิ่น

0
463

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องสัมมนาชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ได้มีการจัดทำข้อตกลง MOU กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 6 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 180 คน ได้แก่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ, โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา, โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม, โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ และโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง โดยมีอาจารย์สาโรจน์ นราศรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นตัวแทน ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี กล่าวต้อนรับพร้อมลงนามการทำข้อตกลง(MOU) กับผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนของโรงเรียนมัธยมทั้ง 6 แห่ง โดยมีนายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ(กศจ.)ร่วมเป็นสักขีพยาน
โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพด้านวิชาการทักษะชีวิตและคุณธรรม จริยธรรมการร่วมมือของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 6 แห่งนั้น ถือเป็นการร่วมมือกันของสถาบันการศึกษาในการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการทำกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ ซึ่งโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น “ผู้ประกอบการตัวน้อย” โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นพี่เลี้ยง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคมถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครูและนักเรียนที่เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here