สื่อฯ ภาคตะวันออกสัญจร โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0
473

ชมวิถีชีวิตริมน้ำ – เกษตรแปรรูป-โอทอปทอเสื่อกก
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พบปะและร่วมปล่อยพันธุ์ปลากับสื่อมวลชน 9 จังหวัดภาคตะวันออก โดยการนำของ น.ส.ยุพ์จิรดา กุลรักษา ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี กรมประชาสัมพันธ์ ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันออกสัญจร โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวปราจีนบุรีเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ และเพื่อการประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ ระบบนิเวศของแม่น้ำปราจีนบุรี ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
1 ในโครงการสัญจรครั้งนี้คือตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีกลุ่มสตรีทอเสื่อกก แต่เดิมชาวบ้านนำกกมาจักเป็นเส้นแล้วทอเป็นเสื่อใช้ในครัวเรือน ต่อมาได้ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายไปยังท้องที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริมรองจากอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งเห็นว่าการทอเสื่อกกขายอย่างเดียวมีมูลค่าน้อย จึงเพิ่มมูลค่าด้วยการนำเส้นกกไปย้อมสีนำมาแปรรูปเป็นของใช้และของตกแต่งบ้าน เช่น รองเท้า กระเป๋า กล่องอเนกประสงค์ โคมไฟ เป็นต้น มีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องส่งขายในตลาดการค้า หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ สั่งทำเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้ง “กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกและเสื่อกก” เป็นต้นมา
และที่กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเสื่อกกบ้านบางพลวง คุณชุ่ม ยะประดิษฐ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำคณะสื่อฯ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกกพร้อมรับฟังบรรยายเรื่องราวของบ้านสร้างในอดีตถึงปัจจุบัน จากนายเสถียร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวงและนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง กล่าวต้อนรับคณะฯ
หากมีเวลาจึงอยากเชิญชวนให้ไปลองสัมผัสวิถีชุมชนสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีและเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี แล้วท่านจะได้รับรู้ถึงประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา สำคัญต่อชาวปราจีนบุรีอย่างไร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here