การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)กลุ่มภาคกลาง

0
367

ณ ห้องประชุมโรงแรมอินทรารีเจนท์ก รุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กค 61 เวลา 09.00 น. นาย พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์เลขาธิการ ก.ค.ศ. และผู้อำนวยการภารกิจ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ภาคกลาง)รวม 27 จังหวัด โดยการประชุมสัมมนาจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-6 ก.ค.61 พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยที่ประชุมมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ก.ค.ศ.มาให้ความรู้และมีการอภิปรายเพื่อคลายข้อสงสัยและระเบียบข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(ก.ศ.จ.) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ เรื่องวิทยฐานะ พัฒนา ค่าตอบแทน และแนวทางการกำกับติดตามการบริหารงานบุคคล เรื่องการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย และเปลี่ยนตำแหน่ง อีกทั้ง เรื่องกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมตอบข้อซักถามประเด็นปัญหาการบริหารงานบุคคล โดยการประชุมครั้งนี้ ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ(กศจ.)ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here