กรมเจ้าท่าสนับสนุนกิจกรรม รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้

0
277

โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ จัดอบรมสอบความรู้ และออกประกาศนียบัตรสำหรับผู้ทำการในเรือ ให้กับดาราและศิลปิน ที่เข้าร่วมกิจกรรม “รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดอบรมสอบความรู้ และออกประกาศนียบัตรสำหรับผู้ทำการในเรือให้กับดาราและศิลปินที่เข้าร่วมขี่เจ็ทสกี เส้นทาง กรุงเทพฯ-นราธิวาส กิจกรรม “รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้” โดยมีดาราและศิลปิน ที่มาร่วมอบรม ได้แก่ นายรัฐพงศ์ ธนะพัฒน์ หรือ “เคลลี่ ธนะพัฒน์” และ นายกรเศก โคร์นิน หรือ “แอนด์ดรูว์”
ทั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ร่วมกับ บริษัท คนดี ต้องทำดี จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ “เที่ยวให้สุด ปักหมุด สุดแดนใต้” จัดกิจกรรม “รวมหัวใจไปให้สุด ที่แดนใต้ โดยมีกิจกรรมปั่นจักรยานและเจ็ทสกีสู่ 3 จังหวัดสุดแดนใต้ ตั้งแต่วันที่ 10-20 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลา 11 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เจ็บป่วย พิการ กำพร้า ตลอดจนยากไร้และขาดทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิต รวมถึงขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งใช้กีฬาเป็นสื่อนำ พร้อมสร้างมุมมองเชิงบวกของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ในการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here