สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

0
204

จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2561 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 5 (บางหญ้าแพรก) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ คณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพืธี ภายในงานมีการมอบอุปกรณ์การเรียนและชุดของขวัญสำหรับเด็กเล็ก กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน กิจกรรมสันทนาการ การแสดงมายากลแก่เด็กเล็กภายในศูนย์ฯ

โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชเสาวนีย์ ให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดตั้งกองทุนในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบปัญหาความทุกยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัว ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here