โครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”รักษ์คุ้งบางกระเจ้า”

0
341

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นประธานโครงการกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”รักคุ้งบางกระเจ้า โดยมี นายวรณัฐ หนูรอด นายอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารภาคเอกชนในพื้นที่ ืตลอดจนประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีิด้วยหัวใจ”รักษ์คุ้งบางกะเจ้า” รณรงค์ปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำประชาชนจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติให้มากยิ่งขึ้น คาดว่าน่าจะทำให้พื้นที่ทั้ง 6 ตำบลทั่วคุ้งบางกะเจ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้อีกประมาณ 40,000 ต้นหรือประมาณ2,000 ไร่อาทิเช่น โครงการเสริมทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตร เพื่อความยั่งยืนภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำนักงานเกษตรอำเภอสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ ประมาณ 5,000ต้น อีกทั้งโครงการปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชนภายใต้งบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน(หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท) จำนวน 12 หมู่บ้าน อาทิ ไม้มงคล ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผลนานาชนิด อีกประมาณ4500 ต้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ กรมป่าไม้ และสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 30500ต้น โดยอำเภอพระประแดงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจ ตามครัวเรือน ผู้ประสงค์จะร่วมเข้ากิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ โดยได้ดำเนินการให้ผู้แทนของประชาชนแต่ละหมู่บ้านและตำบล ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้แทนภาคเอกชนและผู้แทนเกษตรกร ที่ได้รับแจกจ่ายไปปลูกในพื้นที่ของตนเองในวันที่ 12 สิงหาคม2561เวลา 10.00 นเป็นต้นไป ทั้งนี้ทางอำเภอพระประแดงได้มีการบันทึกข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเครือข่ายสีเขียวเพื่อคนรักต้นไม้กับ We Grow ซึ่งเป็น Application Line ที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการขยายพื้นที่สีเขียวโดยผู้มีใจรักธรรมชาติสามารถบันทึกและแชร์ข้อมูลภาพต้นไม้และพันธุ์ไม้ที่ปลูกในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ยังสามารถระบุพิกัดที่ปลูกได้ด้วย ที่สำคัญ we Grow สามารถช่วยให้โครงการปลูกต้นไม้ต่างๆ บันทึกการปลูกต้นไม้เฉพาะโครงการเช่นโครงการปลูกต้นไม้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9ในครั้งนี้ ทุกคนที่ได้รับต้นไม้ไปปลูกสามารถบันทึกการปลูกภายใต้โครงการโดยอำเภอพระประแดง ทำให้เรารู้ว่าต้นไม้ที่ปลูกโดยใครและที่ไหนบ้าง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ13151ครัวเรือนและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ผู้บริหารและสถานศึกษาทุกแห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนเหล่าจิตอาสา และประชาชนทั่วไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here