ชุมชนตรอกโรงยา ร่วมกับชุมชนร่วมสามัคคี และชุมชนตำบลท้ายบ้าน

0
321

ร่วมกันจัดงานทำบุญเรือสำเภา ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับชาวชุมชนตำบลท้ายบ้าน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 7.30 น. ที่บริเวณถนนท้ายบ้าน ซอย 28 ตรอกโรงยา ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ ชาวชุมชนตรอกโรงยา ร่วมกับชุมชนร่วมสามัคคี และชุมชนตำบลท้ายบ้าน ร่วมกันจัดงานทำบุญเรือสำเภา ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท้ายบ้าน โดยมีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ, นายโฆษิต สงวนสัตย์ ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ,นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ ,นายธนเสฏธ์ อุดมวงศ์ยนต์, นายสมนึก เตรณานนท์ ,นายนิพนธ์ จังภัทรกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ตลอดจนคณะกรรมการชุมชนต่างๆ และพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนตำบลท้ายบ้าน เข้าร่วมในพิธี
สำหรับการจัดงานทำบุญเรือสำเภา ประจำปี ณ สถานที่ถนนท้ายบ้าน ซอย 28 ตรอกโรงยา ซึ่งงานนี้เป็นงานสามอายุชั่วคนที่ได้จัดงานนี้สืบทอดประเพณีเก่าๆ โดยมีสมาชิกมาร่วมกันจัดงานประจำปี คือวันที่ 1 เดือน 7 ของคนจีนทุกๆปี ชาวถนนท้ายบ้านก็มาร่วมแรงกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี ให้ศีลให้พรกับดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ ที่สืบทอดกันมาก็จะมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่มาว่า ในคลองโรงยา นี้ จะมีผู้เสียชีวิตลอยเข้ามาติดในคลองโรงยาแห่งนี้ โดยคนเก่าแก่ และบรรพบุรุษที่อาศัยบริเวณชุมชนตรอกโรงยา และชุมชนร่วมสามัคคีนี้จึงได้จัดงานประจำปีขึ้น โดยได้นำเรือสำเภา ไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ ที่ปากอ่าว โดยการจัดพิธีเซ่นไหว้จะแบ่งออกเป็น 2 ที่ ที่แรกจะเป็นการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณที่ไร้ญาติ ที่ลอยเข้ามาในบริเวณปากคลองโรงยานี้ จนถึงปัจจุบัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here