นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

0
611

พร้อมด้วย นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ, นายสัมพันธ์ เตชะเจริญกุล อดีตนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการตลาดเชิงท่องเที่ยว และศูนย์พัฒนา เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ

ที่บริเวณโครงการก่อสร้างตลาดเชิงท่องเที่ยว และศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ ถนนท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ, นายสัมพันธ์ เตชะเจริญกุล อดีตนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ, ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการตลาดเชิงท่องเที่ยว และศูนย์พัฒนา เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในอนาคตจะใช้เป็นสถานที่จำหน่ายและซื้อผลผลิตทางการประมงและผลผลิตทางการเกษตรที่มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้ ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้าง ตลาดเชิงท่องเที่ยว ศูนย์กลางจำหน่ายผลิตทางการประมง และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ บนที่ดินของเทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งอยู่ถนนท้ายบ้าน เนื้อที่ รวม 24 ไร่ 8.9 ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ตลาด และตลาดกลาง ในลักษณะของตลาดเชิงท่องเที่ยว ซึ่งมีสถานที่จำหน่ายและซื้อสินค้าทุกประเภท รวมทั้งผลผลิตทางการประมงและผลผลิตทางการเกษตร ทั้งในลักษณะขายปลีกและขายส่ง รวมอยู่ในสถานที่เดียวกันอย่างมีมาตรฐาน และเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ และพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here