อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สป.1 พัฒนางาน เผยแพร่กิจกรรม ก้าวสู่ ปชส.ยุค 4.0

0
262

เมื่อวันที 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างจดหมายข่าว OBEC LINE ของ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน จำนวน 72 คน และผู้แทนกลุ่มภารกิจใน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มละ 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 81 คน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกสู่สาธารณชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และเพื่อให้รับทราบสร้างความเข้าใจในภารกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และคณะวิทยากรทีมงานประชาสัมพันธ์ จาก สพป.กทม, สพป.นครปฐม เขต 1, สพป.ระยอง เขต 1 และ ศธจ.น่าน จำนวน 4 ท่าน ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here