ความเคลื่อนไหว
กฐินสามัคคี วัดกลางวังเย็น บางแพ ราชบุรี

กฐินสามัคคี วัดกลางวังเย็น บางแพ ราชบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 คุณวชิรศักดิ์ – คุณณภัทร พัฒธร พร้อมบุตร-ธิดา และ คุณชูเลิศ พูลเดช พร้อมครอบครัว และเครือญาติ ร่วมเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ถวาย ณ วัดกลางวังเย็น ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูโสภณอาจารคุณ เจ้าคณะอำเภอบางแพ เจ้าอาวาสวัดกลางวังเย็น พร้อมคณะสงฆ์ เป็นประธานรับองค์กฐิน มีสาธุชนจากกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และใกล้เคียงพร้อมผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาครวมยอด 1,387,528 บาท
สำหรับ ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน
คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ ในสมัยโบราณเย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อนแล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มี ความชำนาญเหมื่อนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอเหมือนจักรเย็บผ้า ในปัจจุบัน การทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทำเอง ก็จัดเป็นงานเอิกเกริกทีเดียว เช่นตำนานกล่าวไว้ว่า การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระต่างมาช่วยกัน เป็นต้นว่า พระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะแม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาช่วย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ช่วยขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ำดื่มเป็นต้น มาถวายพระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน โดยนัยนี้ การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดา ก็เป็นการต้องช่วยกันทำหลายผู้หลายองค์ (ไม่เหมือนในปัจจุบัน มีจีวรสำเร็จรูปแล้ว)

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

83 + = 85