ความเคลื่อนไหว
กฐินหลวง

กฐินหลวง

255164 255165 255168 255170 255172255169

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน 1 ไตร ให้นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญู ประธานฝ่ายฆราวาส เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูธีระธรรมมานันท์ เจ้าคณะแขวงบางแวก เจ้าอาวาสวัดบางแวก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย โดยมี ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู คุณแม่ปรางค์ พร้อมครอบครัวบันลือฤทธิ์ ตลอดจนคณะครู-อาจารย์เจ้าหน้าที่อาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญู และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมในพิธีกันอย่างเนื่องแน่น  ณ  วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.ที่ผ่านมา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + 1 =