ความเคลื่อนไหว
กลุ่มงานทันตกรรม เครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรปราการ และเครือข่ายโรงเรียนแกนนำส่งเสริมทันตสุขภาพ

กลุ่มงานทันตกรรม เครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรปราการ และเครือข่ายโรงเรียนแกนนำส่งเสริมทันตสุขภาพ

9193 9196 9204 9208 9210

กลุ่มงานทันตกรรม เครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรปราการ และเครือข่ายโรงเรียนแกนนำส่งเสริมทันตสุขภาพ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 3) เครือข่าย “ปากน้ำสามัคคี ฟันดียั่งยืน” ในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา จำนวน 300 คน เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีนางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

66 − = 64