ความเคลื่อนไหว
กลุ่มนักศึกษาอาชีวสมุทรปราการ จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาการพื้นฐานและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา2559

กลุ่มนักศึกษาอาชีวสมุทรปราการ จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาการพื้นฐานและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา2559


11224 11557 14514 14904 14906 14907 14908 dscf1196 dscf1199 dscf1219 dscf1227

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.59 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาการพื้นฐานและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา2559 โดยมีนายสมบัติ อภิบาลศรีรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ รักษาราชการแทนประธานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
โดยมีนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ,นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ,นายต่อศักดิ์ อัศวเหม คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสาพัดช่างสมุทรปราการ , พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ,พ.ต.อ.อธิวัฒณ์ นุชถาวร ผกก.ส.ภ.บางปู ,นางสาว วิรมณ ยืนนาน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี สมุทรปราการ พร้อมทั้งสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ,สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ตลอดจน คณะครู และนักศึกษาอาชีวะ จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ,วิทยาลัยสารพัดช่าง ,วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ โดยมีนายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว ประธานชมรมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาอาชีวะวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชุมของนักเรียนนักศึกษาระดับผู้นำของแต่ละสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ และเป็นการแข่งขันทักษะวิชาการพื้นฐานและการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพี่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอาชีวะศึกษา ภายใต้คำขวัญ อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำการแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยองต่อไป
โดยบรรยากาศก่อนเริ่มพิธีเปิด ทั้งหมดได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 9 โดยมีตัวแทนนักศึกษาอาชีวะจากวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้าแนะนำตัว หลังจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับคณะผู้บริหาร ของวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม โดยนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ยังได้มอบของที่ระลึกซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้เตรียมไว้ให้กับนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นทั้งหมดได้เยี่ยมชมนิทรรศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้จัดขึ้นบริเวณอาคารด้านใน โดยมีตัวแทนกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้มอบรูปภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ ในครั้งนี้ด้วย
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชุมของนักเรียนนักศึกษาระดับผู้นำของแต่ละสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ และเป็นการแข่งขันทักษะวิชาการพื้นฐานและการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพี่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอาชีวะศึกษา ภายใต้คำขวัญ อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำการแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยองต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 + 6 =