ความเคลื่อนไหว
กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ได้จัดประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธนวารหคุณบพิตร พระพุทธรูปประจำกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ

เมื่อเวลา 14.19 น.วันที่ 18 ธ.ค.60 ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบไปด้วย โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ ,โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดนครพนม ,โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ,โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดน่าน และโรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ได้จัดประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธนวารหคุณบพิตร (พระ-พุด-ทะ-นะ-วา-ระ-หะ-คุน-บอ-พิด) พระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักขนาด 9 นิ้ว พระพุทธรูปประจำกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 300 องค์
โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กราบถวายสักการะหน้าพระรูป เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้ประธานพระเมตตาชื่อ พระพุทธรูปว่า พระพุทธนวารหคุณบพิตร จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ได้ประกอบพิธีทางศาสนา สวดเจริญพระพุทธมนต์ และมีนายกิติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กล่าวถวายรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยพิธีดังกล่าว ได้รับความเมตตาจาก พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้แทนพระองค์) เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธนวารหคุณบพิตร พระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักขนาด 9 นิ้ว พระเกศหล่อด้วยทองคำ จำนวน 1 องค์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานฝ่ายฆราวาส ได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักขนาด 9 นิ้ว พระเกศหล่อด้วยทองคำ องค์ที่ 2 เพื่อนำทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายกิติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักขนาด 9 นิ้ว พระเกศหล่อด้วยทองคำ องค์ที่ 3 เพื่อนำทูลเกล้า ฯ ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โดยมีพระเกจิอาจารย์ จำนวน 4 รูป ได้แก่ พระครูโกศลพัฒนากร (หลวงพ่อน้อย) วัดโสธรนิมิตต์ จังหวัดสมุทรปราการ ,พระครูจันทสิริธร (หลวงพ่อสารันต์) วัดดงน้อย จังหวัดลพบุรี ,พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขันธ์ จังหวัดลพบุรี และพระครูอาคมสิทธิ์สุนทร วัดสันติวิหาร จังหวัดสระบุรี นั่งปรกประจำ 4 ทิศ อธิษฐานจิตเจริญภาวนา และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป สวดเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,คณะกรรมการสถานศึกษา ,คณะครู นักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

7 + 1 =