ความเคลื่อนไหว
กองทัพเรือ จัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดใหม่

กองทัพเรือ จัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดใหม่

เพื่อใช้ในภารกิจของกองทัพเรือและสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ

เมื่อวันทื่ 8 มิ.ย.เวลา 14.00น.ที่บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดใหม่ จำนวน 2 ลำ โดยมีนายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกองทัพเรือ, หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี
กองทัพเรือ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ การลาดตระเวนตรวจการณ์ ตุ้มครองเรือประมงและเรือสินค้า ป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทะเล การรักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ และการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งในทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งดังกล่าว จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน
สำหรับ พิธีวางกระดูกงูเรือ นั้น ถือเป็นพิธีสำคัญและเป็นพิธีแรกในการสร้างเรือนับตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น พิธีวางกระดูกงูเรือ น่าจะมีความเชื่อมาจากในอดีตเรือจะสร้างด้วยไม้ และก่อนที่จะมีการตัดไม้เพื่อนำมาสร้างเรือ ต้องมีการทำพิธีบวงสรวงเทพารักษ์และนางไม้เพื่อขออนุญาต และเมื่อได้ไม้ที่ต้องการมาแล้วก่อนสร้างเรือ จะต้องทำพิธีวางกระดูกงูเรือ โดย ประธานในพิธีจะทำการย้ำหมุดตัวแรก พร้อมกับการจัดพิธีทางศาสนา เพื่อให้เกิดความสวัสดีมีชัยและความวัฒนาถาวรให้แก่เรือ และนอกจากนั้นยังถือกันว่าเป็นการเชิญแม่ย่านางเรือให้เข้าสิงสถิต อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 65 = 67