ความเคลื่อนไหว
กองทัพเรือ ทำพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดใหม่ จำนวน 6 ลำ

กองทัพเรือ ทำพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดใหม่ จำนวน 6 ลำ


81273 81274 81275 81276 81277

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค 57 เวลา 14.09 น. ที่ อู่ต่อเรือบริษัทมาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่อู่ต่อเรือบริษัทมาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่ จำนวน 6 ลำ
โดยกองทัพเรือ มีแผนจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 6 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการเป็นเวลามานาน และมีกำหนดที่จะปลดระวาง ประกอบด้วยเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุด เรือ ต.21-ต.29 และชุดเรือ ต.211-ต.212 ซึ่งเป็นเรือที่ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511-2519 โดยก่อนหน้านี้ กองทัพเรือ ได้เคยว่าจ้าง บริษัทมาร์ซัน จำกัด ในการสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง แบบเดียวกันนี้มาแล้ว จำนวน 3 ลำ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี สำหรับเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 6 ลำ ที่จัดให้มีพิธีวางกระดูกงู ในวันนี้กองทัพเรือได้ว่าจ้างให้บริษัมมาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศอีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ โดยเรือทั้ง 6 ลำ จะเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ คาดว่าจะต่อแล้วเสร็จราวเดือนกันยายน 2559

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 2