ความเคลื่อนไหว
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ทำการมอบรถยนต์ตู้

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ทำการมอบรถยนต์ตู้


513122 DSCF1410 DSCF1414

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ทำการมอบรถยนต์ตู้ ในโครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้ถวายวัดบางโปรง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนถวายแก่เจ้าอาวาสวัดบางโปรง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 ก.ย.58 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ได้ทำการมอบรถยนต์ตู้ ในโครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้ถวายวัดบางโปรง โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนในการถวายรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้าสีขาว หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ณ-2968 แก่พระครูพุทธิสารโสภิต เจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือ เจ้าอาวาสวัดบางโปรง พร้อมด้วยนายคมศร พรโสภณ เลขานุการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ
สำหรับโครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้ถวายวัดบางโปรง ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้เห็นชอบในการอนุมัติแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้ถวายวัดบางโปรง หมู่ที่ 1 ตำบลบางโปรง ด้วยวงเงินจำนวน หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาท โดยหลังจากได้ดำเนินโครงการและมีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 จึงได้ทำการส่งมอบรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน ในโครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้ถวายวัดบางโปรง โดยถวายแก่พระครูพุทธิสารโสภิต เจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือ เจ้าอาวาสวัดบางโปรง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทางวัดบางโปรง ในโอกาสต่อๆ ไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + 3 =