ความเคลื่อนไหว
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบางเมืองใหม่ จัดการแข่ง” ฟุตซอลชุมชนตำบลบางเมืองใหม่ “ต้านยาเสพคิด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบางเมืองใหม่ จัดการแข่ง” ฟุตซอลชุมชนตำบลบางเมืองใหม่ “ต้านยาเสพคิด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558


156343 IMG_1117 IMG_1120 IMG_1121 IMG_1158 IMG_1172 IMG_1174 IMG_1191IMG_1198

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบางเมืองใหม่ จัดการแข่ง” ฟุตซอลชุมชนตำบลบางเมืองใหม่ “ต้านยาเสพคิด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ที่สนามกีฬาชุมชนศรีเพชร ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ มีการจัดการแข่งขัน “ ฟุตซอลชุมชน ตำบลบางเมืองใหม่ ” ต้านยาเสพคิด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 และหน่วยงานข้าราชการท้องถิ่น นำโดยนายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ และคณะอำนวยการ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีนายวิบูลย์ ปั้นศิริ นายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
นายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชน และเยาวชน ในพื้นที่ มีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตรที่เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชน และเยาวชนได้แสดงความสามารถของตนเองในทางที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาให้ไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของประชาชนในตำบลบางเมืองใหม่ และเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬาอีกด้วย
สำหรับการแข่งขันฟุตซอลในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือรุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 13 ปี รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไปโดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 รุ่นนี้ เป็นประชาชน เยาวชน และนักเรียนในเขตตำบลบางเมืองใหม่ทั้งสิ้น รวมทั้งหมด 40 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย แข่งขันแบบพบกันหมด คัดเอาที่ 1 และที่ 2 ของสาย เข้าไปเล่นในรอบ 8 ทีม และรอบ 4 ทีม โดยจะทำการแข่งขันทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ไปจนถึง 18.00 น.ที่สนามกีฬาชุมชนศรีเพชร ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

53 − = 47