ความเคลื่อนไหว
กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบกจัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี

กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบกจัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี


วางพานพุ่ม_308 วางพานพุ่ม_330 วางพานพุ่ม_2148 วางพานพุ่ม_2867 วางพานพุ่ม_3247 วางพานพุ่ม_3507 วางพานพุ่ม_3510 วางพานพุ่ม_3663 วางพานพุ่ม_3743 วางพานพุ่ม_5196 วางพานพุ่ม_5999 วางพานพุ่ม_6118 วางพานพุ่ม_6561 วางพานพุ่ม_6616 วางพานพุ่ม_8757 วางพานพุ่ม_8861 วางพานพุ่ม_9827 วางพานพุ่ม_9961

กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบกจัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีที่ฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.59 ที่สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบกจัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส ครบรอบ 3 ปีที่ฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เพื่อทรงทอดพระเนตรระบบนิเวศป่าชายเลนระดับน้ำทะเล และพระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นป่าชายเลน ซึ่งครบรอบ 3 ปี แห่งการเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปราบปลื้ม มาสู่ประชาชนในพื้นที่บางปู และพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินสถานตากอากาศบางปู ครบรอบ 3 ปี กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก จึงได้จัดพิธีทางสงฆ์ขึ้น โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จากวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมฉันภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการ เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพลโทสมชาย ลิ้นประเสริฐ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะ
พร้อมนำพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าผู้ตั้งมั่นในความจงรักภัคดี ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประกอบพิธีวางพานพุ่มทองพุ่มเงินตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี หน่วยงาน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วน ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมชาวสมุทรปราการ ตลอดจนหน่วยงาน ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 1 =