ความเคลื่อนไหว
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ จ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ จ

จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงสำนักงานใหม่

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยพันเอก ประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงสำนักงานใหม่ เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการมีความสะดวกสบาย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยมี นาย กมล เชียงวงค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ หัวหน้าส่วนราชการทั้งทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และเครือข่ายข่าวประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ บำเพ็ญกุศล ประจำปี 2561 เป็นจำนวนมาก
พันเอก ประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ บำเพ็ญกุศลสำนักงาน ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบและสามารถมาติดต่อราชการได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เนื่องจากการทำงานของ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงานด้านความมั่นคง และการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นระบบ จำเป็นที่จะต้องมีเครือข่ายในการแจ้งข้อมูล สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว การปรับปรุงสำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เกิดความมั่นใจในการให้บริการเพื่อพี่น้องประชาชนและเครือข่ายข่าว ทั้งสื่อมวลชนและประชาชน จะได้รับสะดวก รวดเร็ว ในการช่วยกันสร้างความสุข และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 10 = 19